Vaatimukset

 • Kasvattaja on ollut Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n varsinainen jäsen vähintään 5 vuotta.
 • Palkintoa voi anoa vain kennelnimen omaava(t) kasvattaja(t) itse.
 • Kasvattajan on saatava viisi (5) kertaa kasvattajaluokan 1 + kp palkinto. Hakemukseen paikka, aika ja tuomari.
 • Palkinto voidaan jakaa vain kerran kasvattaja/rotua kohden. SuKokan kultainen ansiomerkki luovutetaan vain kerran/kasvattaja.
 • Mukaan lasketaan 10 saman rotuista pentuetta. Pentueiden ei tarvitse olla peräkkäisiä.
 • Vaadittava pistemäärä on mukaan laskettavien pentueiden pentujen lukumäärä x 2 kuitenkin vähintään 40 pistettä.
 • Pistelaskuun mukaan laskettavista koirilla tulee vähintään 30% olla 2. sukupolvea omia kasvatteja vanhemmissa = mukaanlaskettava koira kolmatta sukupolvea. Mukaan sukutaulu näiden pentueiden osalta.
 • Jokaisessa mukaan laskettavassa pentueessa on oltava vähintään yksi pisteitä saavuttanut koira.
 • Mukana on oltava vähintään 10 muotovalion/10 käyttövalion tai 3 x sertin/3 x VOI-tuloksen saavuttanutta eri koiraa.
 • Anomukseen on liitettävä kaikista mukaan laskettavista pentueista: pentujen nimet, rekisterinumerot ja syntymäaika, vanhempien nimet, pentueen pentujen lukumäärä ja monesko polvi omia kasvatteja pentue on sekä tittelit, jotka lasketaan pisteisiin mukaan.
 • Kasvattajapalkintoanomus-pohja

Pisteet

Pistelaskussa hyväksytään vain yksi korkein pisteitä antavista arvoista koiraa kohden. Esim. valionarvoista korkein on KANS MVA ja voittajatitteleistä korkein on maailmanvoittaja. Juniorivoittajatitteliä ei huomioida.

 • MVA / 3 x SERT / 3 x VOI-tulos 4 p
 • KANS MVA / KANS KVA 8 p
 • KVA 6 p
 • Muu valion arvo 4 p
 • Voittajatitteli 2 p
 • Suomen mestaruus 2 p
 • Euroopan voittaja 3 p
 • Euroopan mestaruus 3 p
 • Maailmanvoittaja 4 p
 • Maailman Mestaruus 4 p
 • Muu virallinen titteli 2 p
 • Vuoden koira 8 p
 • SKL:n hyväksymä rodunomainen käyttökoe
  (alin valionarvoon hyväksyttävä tulos) 2 p

Palkinnon hakeminen ja myöntäminen

Palkinnon myöntämisestä päättää SuKoKa:n hallitus. Anomukset on toimitettava SuKoKa:n hallitukselle joulukuun loppuun mennessä sähköpostilla osoitteeseen kasvattajapalkinto(a)sukoka.fi Palkinnot jaetaan vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa tai muussa saajalle arvokkaassa juhlatilaisuudessa. SuKoKa:n hallitus voi erittäin painavista syistä poiketa ylläolevista säännöistä ja myöntää tai olla myöntämättä palkintoa kasvattajalle, poikkeuksia ei kuitenkaan hyväksytä pisteiden osalta. Muutokset näihin sääntöihin voi tehdä Suomen Koirankasvattajat ry:n hallitus.