Kasvattaja-akatemia


SuKoKa_logo_vaaka_RGB

Suomen Koirankasvattajat on vuodesta 2008 alkaen järjestänyt valtakunnallisia Kasvattaja-Akatemia –koulutuksia jäsenilleen. Kasvattaja-Akatemia on Suomen arvostetuin koiran kasvatuksen käytäntöön pureutuva koulutus. Tämä koulutusohjelma on ainutlaatuinen koko maailmassa.

Kasvattaja-Akatemia -koulutus kestää vuoden ja on vaativa. Kerrallaan otetaan opiskelemaan muutama kymmenen kasvattajaa (joko kannattajajäseniä tai kasvattajajäseniä).

Kasvattaja-Akatemiassa opiskellaan mm. tyyppioppia, syvälllistä omaan rotuun perehtymistä, koiran jalostuksen käytäntöjä ja jalostuksen tosiasioiden ymmärtämistä, koiran anatomiaa ja liikkeitä, luonnetta ja sen merkitystä, juridiikkaa, koiran ruokintaa, kennelneuvontaa, jalostuskoirien ominaisuuksia ja valintaa, parhaiden elämän lähtökohtien tarjoamista pennuille ja paljon muuta.

Koulutukseen sisältyy luentoja, etätehtäviä, ryhmätöitä, verkostoitumista, oman rodun rotumääritelmän kirjallinen tulkintatyö, näyttökoe koiran rakenteesta ja anatomiasta rotuun pätevöityneelle tuomarille sekä erilaisia kennelin toimintaan liittyvien asioiden kirjallisten suunnitelmien sekä valmisteluiden tekemistä.

Oma kasvatustyö laitetaan suurennuslasin alle ja opiskelijan on oltava avoin ottamaan vastaan uusia asioita sekä vertaamaan omaa kasvatustyötään opittuun. Vuoteen sisältyy paljon oivalluksia ja oppia. Se vaatii halua ja mahdollisuutta asettaa koulutusaikataulut etusijalle, sopimaan muun elämän ja koiraharrastuksen kanssa. Akatemia on rankka, mutta palkitseva ja sen suorittaneet ovat syystäkin ylpeitä saavutuksestaan.

Luennoitsijoina ja tenttien vastaanottajina ovat mm. eri rotuisilla koirillaan erittäin menestynyt ja maailmalla tunnettu kasvattaja/luennoitsija/kirjailija/ulkomuototuomari Juha Kares (kennel Chic Choix), mm. Kennelliitossa asiantuntijana toimiva juristi Marja Blomqvist, kennelneuvoja/kasvattaja Toto Wuorimaa ja koiranruokinnan huippuasiantuntija Olli Wuorimaa sekä muita luennoitsijoita kuten kokeneita ulkomuototuomareita ja koira-alan asiantuntijoita.

• SuKoKa on ”korkeakouluttanut” kasvattajia vuodesta 2008 saakka
• Akatemia on vuoden kestävä tiukka opiskelurupeama luentoja ja etäopiskelua näyttökokeineen, rotumääritelmän tulkintoineen ja monine tehtävineen
• Akatemialaisia on valmistunut jo yli 200!

Kasvattaja-Akatemioita on järjestetty:
2008 – 09 pääkaupunkiseutu
2010 – 11 pääkaupunkiseutu
2014 Oulun seutu
2014 Keski-Suomi
2014 pääkaupunkiseutu
2015 Joensuu
2015 – 16 Turku
2016 – 17 Lahti

Voit kysyä lisää Kasvattaja-Akatemia –koulutuksista: tarja.tervonen ( ä t ) sukoka.fi

Olet saattanut tulla tälle sivulle klikkaamalla SuKoKa Kasvattaja-Akatemia –logoa jonkun kasvattajan sivulla. Logo kertoo, että olet ollut Kasvattaja-Akatemiasta valmistuneen kasvattajan sivulla. Vain akatemian suorittaneilla ja läpäisseillä henkilöillä on lupa käyttää logoa. Lista Kasvattaja-Akatemiasta valmistuneista lisätään sivuille heti listan valmistuttua.

Kasvattaja-Akatemialaiset – lista päivitetty 19.2.2018

Jos olet Kasvattaja-Akatemian läpäissyt, voit pyytää logon käyttöohjeineen osoitteesta tarja.tervonen ( ä t ) sukoka.fi

SuKoKa_logo_pysty_RGB

Listaa kaikista Kasvattaja-Akatemian suorittaneista kasvattajista päivitetään! 

 

 %d bloggers like this: