Vuosikokous 12.2.2017

Vuosikokous pidetään sunnuntaina 12.2.2017 klo 14.30

Kokoushotelli Gustavelundissa, os. Kirkkotie 36, Tuusula

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, todetaan läsnäolijat ja äänioikeus
 • Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • Hyväksytään toimintakertomus, tilinpäätös ja kuullaan tilintarkastajien lausunto
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan
 • Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sääntöjen 10 §: ää noudattaen.
 • Valitaan hallitukselle yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä
 • Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heidän varahenkilönsä
 • Valitaan tarvittaessa edustajat kenneljärjestöjen kokouksiin
 • Käsitellään hallituksen kokoukselle tekemät esitykset ja aloitteet
 • Käsitellään jäsenten tekemät aloitteet
 • Käsitellään muut asiat, jotka kokous toteaa kiireelliseksi vähintään ¾ määräenemmistöllä annetuista äänistä ottaen huomioon yhdistyslain 23§:n määräykset.

Muista myös kasvattajapäivät 11.-12.1. ennen vuosikokousta! Osallistumisen kasvattajapäiville voit ostaa verkkokaupasta. Salasanan löydät Kasvattaja-lehdestä.

 

 %d bloggers like this: