Vastuullinen kasvatus aikaansaa onnellisia rotukoiria

Vastuullinen kasvatus aikaansaa onnellisia rotukoiria

Suomalainen rotukoirakasvatus on monin eri tavoin maailman huippua. Vastuullinen kasvatus ja sen tulokset jäävät helposti sairaiden tuontikoirien shokkiotsikoiden alle. Hyvä ja onnistunut terveyden sekä rodunomaisuuden jalostus ei myy otsikoilla. On hyvä välillä muistuttaa, mistä suomalainen huippukasvatus koostuu.

Suomessa kasvatus on tavallisille ihmisille vapaata ja kuten tiedämme, on ihmisiä erilaisia. Suurin osa suomalaisista haluaa toimia eettisesti ja sääntöjä noudattaen. Heistä kasvaakin menestyviä kasvattajia aikojen saatossa heidän oppiessaan enemmän kynologiasta – koiranjalostustieteestä. Ikävä kyllä, myös rajojen rikkojia löytyy ja sääntöjen totaalista alittamista. Näistä käytetään yleisnimitystä pentutehtailu toiminnan tuotannollisen tarkoituksen mukaan. Jo Euroopassa on keskimääräiset kennelit kymmenien koirien kasvatuslaitoksia, jossa työtä tehdään ammattimaisesti. Suomalaisen pennunostajan etuna on kasvattajan hyvin tuntemat koirat ja tärkeä ”näppituntuma” omaan linjaansa. Suomalaiselle vastuulliselle kasvattajalle koirat ovat tärkeitä muutenkin, kuin pentujen tuottajana ja niiden terveystutkimukseen ja hoitoon satsataan paljonkin.

Suomalaiset kestää vertailun
Pitkäjänteinen ja moraalisesti korkeatasoinen koirankasvatus on Suomessa verrattavissa kirkkain tuloksin kaikkien muiden maiden huippukasvattajiin. Aktiivinen harrastajajoukko, josta kasvattajat koostuvat ovat suurilukuisin Euroopan maista väkimäärään suhteutettuna. Suomalaiset tunnetaan sekä taitavina kasvattajina, että hyvin anatomian ja sairauksien tuntijoina. Meillä on korkeatasoinen rotujärjestöjen ja Suomen Kennelliiton organisoima tutkimustyö monien sairauksien osalta ja niiden ehkäisemiseksi laadittu Pevisa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ehkäisyohjelma), jota pohjoismaiden ulkopuolella juurikaan ei tavata tai jopa pidetä tärkeänä.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu nöyryys ja työn tekeminen niin hyvin, kuin voi. Se näkyy järjestäytyneiden kasvattajiien joukossa korkeina tuloksina niin terveys, että koe- ja kilpailutuloksissa. Myöskään riitatapauksia esiintyy vähemmän koulutettujen ja tarkkaa työtä tekevien kasvattajien koirankaupassa jo ihan rehellisen myyntityön kautta. Suomen Kennelliitto on tehnyt lain täyttämät kauppasopimukset, joita käyttämällä vältetään jo suurin osa riidoista. Sopimukset ja ohjeet pennun hoidosta on yksi esimerkki pentutehtailijan ja vastuullisen kasvattajan erottamiseksi. Muita ominaisuuksia on ihan perusasiat: tavoitettavuus ennen sekä jälkeen kauppojen ja pentujen sekä emän näkeminen kasvuympäristössään. Vastuullinen kasvattaja haluaa tietää myös ostajasta tietoja sekä olla selvillä ostajan tietotaidosta selvitä kyseisen rodun pennun hoidosta ja kasvatuksesta. Kaupassa on siis aina kaksi osapuolta, joiden vilpittömästi kohdatessa syntyy hyvä alku onnelliselle pennun elämälle.

Suomen Koirankasvattajat ry. on toiminut vuodesta 1993 vastuullisen rotukoirankasvatuksen edistämiseksi mm. kouluttamalla kasvattajia ja järjestämällä yhteisiä terveystarkastuksia. Se toimii kasvattajan etujärjestönä ja edunvalvojana ja samalla myös toimii terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistäjänä.

 Vastuullinen kasvattaja

o   Tukee ja auttaa koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän ajan.
o   Hoitaa emän ja pennut hyvin, luovuttaa pennun eläinlääkärintarkastamana, mikrosirutettuna, madotettuna ja rekisteröitynä Suomen Kennelliittoon.
o   Tekee aina pentua myydessään kirjallisen kauppasopimuksen ja käyttää Suomen Kennelliiton sopimuspohjia.
o   Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteet ja terveystilanteen ja käyttää jalostukseen vain terveitä ja hyväluonteisia koiria
o   Luovuttaa pennun uuteen kotiin aikaisintaan 7 viikon iässä
o   Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet%d bloggers like this: