Valtuustoaloitteesta uutta tietoa

Moni on varmaan jo huomannut, että Suomen Kennelliitto on julkaissut 16.9.2016 sivuillaan hallituksen päätöksen vanhojen sopimusten käyttöajan jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka. Tämä hallituksen päätös vei osaltaan pohjan tekemästämme aloitepohjasta, jonka jo noin 30 rotujärjestöä on ehtinyt allekirjoittaa ja lähettää Suomen Kennelliittoon. Toimitetuissa aloitteissa on kuitenkin nostettu esille myös ilmeinen tarve muuttaa uusia sopimuspohjia. Toivomme myös Kennelliiton syysvaltuuston nostavan tämän tarpeen selkeästi esille ja antavan Kennelliiton hallitukselle selkeän toimeksiannon muuttaa sopimuksia. Samassa uutisessa Kennelliitto ilmoittaa myös julkaisseensa Yhteistyösopimuksen. Tämä sopimus ei kuitenkaan ole sellainen, jota SuKoKa yritti työstää aikaisemmin tänä vuonna yhteistyössä Kennelliiton kanssa. Neuvottelut olivat kuitenkin yksipuolista sanelupolitiikkaa Kennelliiton taholta, eikä SuKoKan esittämiä kantoja ja mielipiteitä otettu huomioon. Toivomme, että yhteistyö Kennelliiton kanssa voisi jatkua yhteistyöhengessä.

Borderterrierikerho ry on vastikään tehnyt valtuustoaloitteen siitä, että koiran kaupassa ja sijoituksessa ei olisi jatkossa pakko käyttää Suomen Kennelliiton sopimusmalleja, vaan sopimuksen osapuolet voisivat itse päättää, minkämuotoisen kirjallisen sopimuksen keskenään solmivat. SuKoKan hallitus on sitä mieltä, että Borderterrierikerhon tekemä aloite on kannatettava. Meistä rotujärjestöjen kannattaa asettua tämän aloitteen taakse, ja varmistaa näin sopimusvapauden toteutuminen. Koska todennäköisesti valtaosa kasvattajista tulisi kuitenkin käyttämään Kennelliiton tarjoamia vakiosopimuksia, on tärkeää, että sopimusten räikeät epäkohdat korjataan pikaisesti, vaikka Borderterrierikerhon aloite menisikin läpi valtuustossa.

Borderterrierikerhon aloite
Kennelliiton uutinen

 %d bloggers like this: