Tilannetietoa SuKoKan sopimustoimikunnan työstä

SuKoKan sopimustyöryhmä on toimittanut Kennelliiton sopimusohjausryhmälle valmistelemansa ehdotuksen yhteistyösopimukseksi (koiran kauppa jalostusoikeuden pidätyksellä). Ehdotus on Ruotsissa käytössä olevan sopimusmallin mukainen. Yhteistyösopimuksen mukaan kasvattaja voisi myydä koiran niin että hän jättää itselleen oikeuden käyttää koiraa jalostukseen. Narttua voisi käyttää jalostukseen kerran ja urosta useamman kerran. Toivomme, että Suomeenkin saataisiin tällainen sopimus. Ehdotamme sopimuksen nimeksi yhteistyösopimusta, sillä koiran jalostuskäyttö perustuisi käytännössä molempien sopimusosapuolten yhteistyöhön.

Sopimustyöryhmä on myös laatinut kuluttajaviranomaisille kasvattajien näkökulmasta tärkeimmät kysymykset uusista sopimuksista. Toivomme, että sopimukset olisivat huomattavasti yksinkertaisempia, eivätkä korostaisi esimerkiksi kasvattajan vahingonkorvausvastuuta. Kysymykset perusteluineen löytyvät täältä –> SuKoKan kysymykset KKVlle

Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16. kesäkuuta, ja mukana on myös SuKoKan edustaja.

Rotujärjestöjen ja –yhdistysten tuki on edelleen tervetullutta, kiitos meitä tähän mennessä tukeneille! Lisää tietoa tästä löytyy täältä.%d bloggers like this: