Sukokan sopimustyöryhmän työt etenevät

Sukokan sopimustyöryhmän työt etenevät.

SuKoKan sopimustyöryhmä (sääntötoimikunnan nimi muutettiin sopimustyöryhmäksi) kokoontui 26. huhtikuuta pohtimaan ja keskustelemaan ehdotuksiaan siitä, miten sopimusasiassa edetään. Ehdotuksia uusiksi sopimuksiksi työstetään edelleen. Ehdotuksista tullaan neuvottelemaan Suomen Kennelliiton sopimusohjausryhmän kanssa.
(Valtakirjapohjan rotujärjestöille löydät klikkaamalla tästä

Työryhmä keskusteli ja kirjasi muutosehdotuksia seuraaviin sopimuksiin:
– sopimus koiran kaupasta
– sijoitussopimus (molemmat sukupuolet)
– uutena sopimuspohjana hahmoteltiin yhteistyösopimusta, joka mm. mahdollistaisi sen, että kasvattaja voi myydä koiran pidättäen itsellään jalostusoikeuden yhteen tai useampaan pentueeseen.

Työryhmä pitää muutosehdotusten yhteisenä ohjenuorana ehtojen yksinkertaistamista ja yleisluonteisuutta. Sopimusehdoissa, säännöissä ja niiden tulkinnoissa ei voida ottaa huomioon kaikkia tilanteita. Tarkoitus on saada uudet sopimukset mahtumaan yhdelle A4-sivulle.

Muutosehdotuksissa on otettu kantaa mm. uusissa sopimuksissa korostettuun kasvattajien korvausvelvollisuuteen. Työryhmän mielestä korvausvelvollisuus tulee mainita sopimuksissa, mutta sen korostamista tulee lieventää.

Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran 2. kesäkuuta.

Sopimustyöryhmä:
Tina Taivaloja (puheenjohtaja)
Marja Blomqvist
Juha Kares
Vesa Lehtonen
Jussi Liimatainen
Kristiina Martimo
Kirsi Ola
Leena Parviainen
Theresia Vikström
Mari Kuusaro (sihteeri ja kokoonkutsuja)

 

 %d bloggers like this: