Sopimuspohdinta jatkuu SuKoKan sääntötoimikunnassa

Kennelliiton uusista sopimuspohjista on keskusteltu paljon eri foorumeilla. SuKoKa tekee nyt seuraavaa:

  • SuKoKan hallitus julkaisi 15. maaliskuuta kannanoton koirien yhteisomistuksesta. Mielestämme Kennelliiton tulkinta yhteisomistuksesta on yksipuolinen ja vaikeasti määriteltävissä. Sopimusasiaan pitää löytää järkevä, käytännön kasvatustyötä tukeva ratkaisu. Kasvattajilla on oltava jatkossakin mahdollisuus omistaa yhdessä koiria myös muiden kuin kasvattajien kanssa.
  • Olemme perustaneet sääntötoimikunnan, joka selvittää sopimustilannetta ja sitä, miten sopimusten epäkohdat voidaan ratkaista. Tämän perusteella tullaan tekemään muutosehdotuksia, joita SuKoKa lähtee ajamaan eteenpäin. Toimikuntaan pyydetään mukaan Kennelliiton edustaja. Toimikunta tulee selvittämään tarkemmin kuluttajaviranomaisten näkökulmaa.

Toimikuntaa vetää SuKoKan lakimies, varatuomari Tina Taivaloja. Toimikunnassa ovat mukana SuKoKan hallituksesta puheenjohtaja Juha Kares, varatuomari Marja Blomqvist sekä Vesa Lehtonen. SuKoKan jäsenistöstä on mukana varatuomari Kirsi Ola. Mukaan tullaan pyytämään vielä muutama aktiivikasvattaja ja/tai kasvatustoimintaa muuten hyvin tuntevaa henkilöä.

  • Selvitämme parhaillaan, voisiko tänä keväänä järjestää avoimen yleisötilaisuuden, jossa käydään paneelikeskustelu Kennelliiton uusista sopimuksista. Mukaan tilaisuuteen kutsuttaisiin Kennelliiton ja kuluttajaviranomaisten edustajat.
  • Välitämme eri kanavien kautta eteenpäin viestiä siitä, että Kennelliiton tulee jatkossa käydä enemmän vuoropuhelua kasvattajien kanssa. Merkittävästi koirien kasvatustoimintaan vaikuttavat uudistukset tulee valmistella tiiviimmässä yhteistyössä kasvatustyötä edustavien tahojen kanssa.

 

 %d bloggers like this: