Koiranjalostuksen tulevaisuus – seminaarin palautekysely on avoinna ja odottaa sinun kommenttejasi!

Toivomme vastauksia niin paikan päällä olleilta, webinaariin osallistuneilta, kuin niiltäkin jotka eivät osallistuneet.

HUOM! Jos kyselyyn osallistuminen suoraan tällä sivulla ei onnistu esim. tabletin tai älypuhelimen selaimella,
niin voit päästä suoraan kyselyyn myös tämän linkin kautta:
www.surveymonkey.com/r/Z55MDTZ

 

Create your own user feedback survey


lue lisää

Kennelliiton hallitus päätti, että uudet sopimukset valmistellaan uudelleen  

Kennelliiton tänään julkaiseman tiedotteen mukaan Kennelliiton hallitus on tehnyt kentältä tulleen palautteen vuoksi päätöksen, että uudet sopimukset valmistellaan uudelleen yhteistyössä eri osapuolien kanssa vuoden 2017 aikana. Helmikuussa julkaisut sopimukset sekä syyskuussa 2016 hyväksytty yhteistyösopimus ovat käytettävissä vuoden 2016 loppuun saakka.  Ennen helmikuuta 2016 voimassa olleet sopimukset ovat eilisen päätöksen perusteella voimassa ainakin vuoden 2018 loppuun saakka.

SuKoka kiittää Kennelliiton hallitusta tästä rohkeasta ja oikeasta päätöksestä ja siitä, että Kennelliitto kuuli kasvattajia. Me kasvattajat olemme kennelharrastuksen kivijalka, me olemme Kennelliiton perusta. Meille Kennelliitto on tärkeä ja olemme ylpeitä siitä, miten tasokasta kenneltoiminta on Suomessa. Toivomme, että tämä on alku rakentavalle yhteistyölle Kennelliiton ja SuKoKan välillä. Molempien yhdistysten yhteisenä tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä emmekä me ole toistemme vastapuolia. Vastapuoliamme eivät myöskään ole koirien ostajat ja sijoituskoirien vastaanottajat, vaan jokaiselle vastuuntuntoiselle kasvattajalle on tärkeää löytää kasvattamilleen pennuille hyvät loppuelämän kodit, joiden kanssa yhteistyö jatkuu koko koiran elämän ajan.

SuKoKa kiittää myös niitä rotujärjestöjä ja kennelpiiriä, jotka lähtivät tukemaan SuKoKaa tässä sopimusasiassa. Valtaisa kiitos kuuluu myös jäsenistöllemme, joka on tahollaan vaikuttanut omiin rotujärjestöihinsä. Yhdessä meissä on voimaa!


lue lisää

 

Tiedote – Sopimusasioiden eteneminen SuKoKan Koirankasvatuksen tulevaisuus – seminaarin jälkeen 

SuKoKa tukee Borderterrierikerho ry:n ja Lappalaiskoirat ry:n valtuustoaloitteita

Järjestimme 2.10.2016 rotujärjestöjen edustajille ja jäsenillemme suuren suosion saavuttaneen Koiranjalostuksen tulevaisuus –seminaarin. Yksi tilaisuuden pääaiheista oli Kennelliiton helmikuussa 2016 julkaisemat uudet sopimukset ja niiden muutostarve, jotta ne palvelevat tasapuolisesti molempia sopimusosapuolia.

Kennelliiton edustajana seminaarissamme toiminut Kennelliiton hallituksen jäsen Kirsi Sainio myönsi,, että uusia sopimuksia tulee muuttaa kohtuullisiksi molemmille osapuolille. Lisäksi hän esitti toiveen, että SuKoKa toimittaisi Kennelliitolle sopimuksissa näkemänsä muutostarpeet.


lue lisää

Moni on varmaan jo huomannut, että Suomen Kennelliitto on julkaissut 16.9.2016 sivuillaan hallituksen päätöksen vanhojen sopimusten käyttöajan jatkamisesta vuoden 2017 loppuun saakka. Tämä hallituksen päätös vei osaltaan pohjan tekemästämme aloitepohjasta, jonka jo noin 30 rotujärjestöä on ehtinyt allekirjoittaa ja lähettää Suomen Kennelliittoon. Toimitetuissa aloitteissa on kuitenkin nostettu esille myös ilmeinen tarve muuttaa uusia sopimuspohjia. Toivomme myös Kennelliiton syysvaltuuston nostavan tämän tarpeen selkeästi esille ja antavan Kennelliiton hallitukselle selkeän toimeksiannon muuttaa sopimuksia. Samassa uutisessa Kennelliitto ilmoittaa myös julkaisseensa Yhteistyösopimuksen. Tämä sopimus ei kuitenkaan ole sellainen, jota SuKoKa yritti työstää aikaisemmin tänä vuonna yhteistyössä Kennelliiton kanssa. Neuvottelut olivat kuitenkin yksipuolista sanelupolitiikkaa Kennelliiton taholta, eikä SuKoKan esittämiä kantoja ja mielipiteitä otettu huomioon. Toivomme, että yhteistyö Kennelliiton kanssa voisi jatkua yhteistyöhengessä.

Borderterrierikerho ry on vastikään tehnyt valtuustoaloitteen siitä, että koiran kaupassa ja sijoituksessa ei olisi jatkossa pakko käyttää Suomen Kennelliiton sopimusmalleja, vaan sopimuksen osapuolet voisivat itse päättää, minkämuotoisen kirjallisen sopimuksen keskenään solmivat. SuKoKan hallitus on sitä mieltä, että Borderterrierikerhon tekemä aloite on kannatettava. Meistä rotujärjestöjen kannattaa asettua tämän aloitteen taakse, ja varmistaa näin sopimusvapauden toteutuminen. Koska todennäköisesti valtaosa kasvattajista tulisi kuitenkin käyttämään Kennelliiton tarjoamia vakiosopimuksia, on tärkeää, että sopimusten räikeät epäkohdat korjataan pikaisesti, vaikka Borderterrierikerhon aloite menisikin läpi valtuustossa.

Borderterrierikerhon aloite
Kennelliiton uutinen

 


lue lisää

Millainen on koiranjalostuksen tulevaisuus Suomessa ja miten tuetaan parhaiten kasvattajien työtä? SuKoKa järjestää jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja sidosryhmilleen ajankohtaisseminaarin Vantaalla lokakuun alussa. Seminaariin on kutsuttu SuKoKan jäsenten lisäksi mukaan Kennelliiton valtuuston edustajat kuulemaan ajankohtaista tietoa mm. koirankauppaan liittyvistä sopimuksista. Luvassa on ajankohtainen, mielenkiintoinen ja antoisa paketti kaikille suomalaisesta koiranjalostuksesta ja sen tulevaisuudesta kiinnostuneille.

koiranjalostuksentulevaisuus_webinaari


lue lisää