Borderterrierikerho ry teki Kennelliiton syysvaltuustolle aloitteen sopimusvapaudesta. Kennelliiton hallitus kuitenkin ilmoitti esittävänsä valtuustolle aloitteen hylkäämistä.
Perusteluna oli, että Kennelliitto on sitoutunut toiminnassaan edunvalvontaan. SuKoKan näkökulmasta on erittäin tärkeää antaa kaikki tuki Borderterrierit ry:n aloitteelle.
Pyynnöstä huolimatta Kennelliitto ei sallinut SuKoKan edustajan osallistua valtuustoa edeltävän illan tilaisuuteen, jossa tullaan todennäköisesti käsittelemään tätä aloitetta
sekä perusteluja sen hylkäämiselle. Tilaisuudessa esiintyy voimakkaasti sopimusvapautta vastaan kevään valtuustoseminaarissa puhunut lakimies Janne Yli-Kauppila, joka on hoitanut Kennelliitolle lukuisia toimeksiantoja jo vuosien ajan. On selvää, että Yli-Kauppila tulee toimimaan Kennelliiton hallitukselta saamansa toimeksiannon perusteella tukien vahvasti ja yksipuolisesti Kennelliiton hallituksen esittämää kantaa. Kun puhutaan jäsenistön kannalta tärkeistä asioista, eri näkökulmia edustaville jäsenille tulee suoda mahdollisuus rakentavaan keskusteluun yhteisillä foorumeilla. Borderterrierikerhon tekemä aloite on tärkeä ja sen tiimoilta tulisi eri osapuolilla olla tasavertaiset mahdollisuudet saada äänensä kuuluviin.
Vähintään yhtä tärkeää on antaa tasapuolinen mahdollisuus kaikille eri intressiryhmille lausua kantansa siitä,
minkä sisältöistä ja ennen kaikkea minkä laajuista edunvalvontaa Kennelliitto voi harjoittaa.
Edunvalvonnassa pitää ottaa eri jäsenryhmät tasapuolisesti huomioon. Edunvalvonta ei saisi missään tilanteessa ulottua suhteisiin, joissa Kennelliitto ei itse ole minään osapuolena. Borderterrikerho ry:n tiedote valtuustoaloitteestaan

(Tästä linkki Borderterrierikerho ry:n tiedotteeseen 15.10.2016)

(Tässä linkki Borderterrierikerho ry:n tekemään valtuustoaloitteeseen)

 

SuKoKaLogo-jpgweb-300x135


lue lisää

Olemme avanneet SuKoKalle oman YouTube-kanavan. Siellä on nyt julkaistu Koiranjalostuksen tulevaisuus –seminaarimme 2.10.2016 esitykset. Kanava löytyy haulla Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry. Suora osoite on
https://www.youtube.com/channel/UC6WB7H_gqFGkW7GsZckYnwQ

SuKoKalla on Facebook-yhteisö osoitteessa
www.facebook.com/SuomenkoirankasvattajatSuKoKa

Olemme myös Twitterissä, jossa meidät löytää osoitteesta
www.twitter.com/SuKoKary

Tervetuloa tutustumaan somekanaviimme!

fb-logotwitter1youtube


lue lisää

Koiranjalostuksen tulevaisuus – seminaarin palautekysely on avoinna ja odottaa sinun kommenttejasi!

Toivomme vastauksia niin paikan päällä olleilta, webinaariin osallistuneilta, kuin niiltäkin jotka eivät osallistuneet.

HUOM! Jos kyselyyn osallistuminen suoraan tällä sivulla ei onnistu esim. tabletin tai älypuhelimen selaimella,
niin voit päästä suoraan kyselyyn myös tämän linkin kautta:
www.surveymonkey.com/r/Z55MDTZ

 

Create your own user feedback survey


lue lisää

Kennelliiton hallitus päätti, että uudet sopimukset valmistellaan uudelleen  

Kennelliiton tänään julkaiseman tiedotteen mukaan Kennelliiton hallitus on tehnyt kentältä tulleen palautteen vuoksi päätöksen, että uudet sopimukset valmistellaan uudelleen yhteistyössä eri osapuolien kanssa vuoden 2017 aikana. Helmikuussa julkaisut sopimukset sekä syyskuussa 2016 hyväksytty yhteistyösopimus ovat käytettävissä vuoden 2016 loppuun saakka.  Ennen helmikuuta 2016 voimassa olleet sopimukset ovat eilisen päätöksen perusteella voimassa ainakin vuoden 2018 loppuun saakka.

SuKoka kiittää Kennelliiton hallitusta tästä rohkeasta ja oikeasta päätöksestä ja siitä, että Kennelliitto kuuli kasvattajia. Me kasvattajat olemme kennelharrastuksen kivijalka, me olemme Kennelliiton perusta. Meille Kennelliitto on tärkeä ja olemme ylpeitä siitä, miten tasokasta kenneltoiminta on Suomessa. Toivomme, että tämä on alku rakentavalle yhteistyölle Kennelliiton ja SuKoKan välillä. Molempien yhdistysten yhteisenä tarkoituksena on edistää puhdasrotuisten, rekisteröityjen koirien kasvattamista ja käyttöä emmekä me ole toistemme vastapuolia. Vastapuoliamme eivät myöskään ole koirien ostajat ja sijoituskoirien vastaanottajat, vaan jokaiselle vastuuntuntoiselle kasvattajalle on tärkeää löytää kasvattamilleen pennuille hyvät loppuelämän kodit, joiden kanssa yhteistyö jatkuu koko koiran elämän ajan.

SuKoKa kiittää myös niitä rotujärjestöjä ja kennelpiiriä, jotka lähtivät tukemaan SuKoKaa tässä sopimusasiassa. Valtaisa kiitos kuuluu myös jäsenistöllemme, joka on tahollaan vaikuttanut omiin rotujärjestöihinsä. Yhdessä meissä on voimaa!


lue lisää

 

Tiedote – Sopimusasioiden eteneminen SuKoKan Koirankasvatuksen tulevaisuus – seminaarin jälkeen 

SuKoKa tukee Borderterrierikerho ry:n ja Lappalaiskoirat ry:n valtuustoaloitteita

Järjestimme 2.10.2016 rotujärjestöjen edustajille ja jäsenillemme suuren suosion saavuttaneen Koiranjalostuksen tulevaisuus –seminaarin. Yksi tilaisuuden pääaiheista oli Kennelliiton helmikuussa 2016 julkaisemat uudet sopimukset ja niiden muutostarve, jotta ne palvelevat tasapuolisesti molempia sopimusosapuolia.

Kennelliiton edustajana seminaarissamme toiminut Kennelliiton hallituksen jäsen Kirsi Sainio myönsi,, että uusia sopimuksia tulee muuttaa kohtuullisiksi molemmille osapuolille. Lisäksi hän esitti toiveen, että SuKoKa toimittaisi Kennelliitolle sopimuksissa näkemänsä muutostarpeet.


lue lisää