Vastuullinen kasvatus aikaansaa onnellisia rotukoiria

Suomalainen rotukoirakasvatus on monin eri tavoin maailman huippua. Vastuullinen kasvatus ja sen tulokset jäävät helposti sairaiden tuontikoirien shokkiotsikoiden alle. Hyvä ja onnistunut terveyden sekä rodunomaisuuden jalostus ei myy otsikoilla. On hyvä välillä muistuttaa, mistä suomalainen huippukasvatus koostuu.

Suomessa kasvatus on tavallisille ihmisille vapaata ja kuten tiedämme, on ihmisiä erilaisia. Suurin osa suomalaisista haluaa toimia eettisesti ja sääntöjä noudattaen. Heistä kasvaakin menestyviä kasvattajia aikojen saatossa heidän oppiessaan enemmän kynologiasta – koiranjalostustieteestä. Ikävä kyllä, myös rajojen rikkojia löytyy ja sääntöjen totaalista alittamista. Näistä käytetään yleisnimitystä pentutehtailu toiminnan tuotannollisen tarkoituksen mukaan. Jo Euroopassa on keskimääräiset kennelit kymmenien koirien kasvatuslaitoksia, jossa työtä tehdään ammattimaisesti. Suomalaisen pennunostajan etuna on kasvattajan hyvin tuntemat koirat ja tärkeä ”näppituntuma” omaan linjaansa. Suomalaiselle vastuulliselle kasvattajalle koirat ovat tärkeitä muutenkin, kuin pentujen tuottajana ja niiden terveystutkimukseen ja hoitoon satsataan paljonkin.

Suomalaiset kestää vertailun
Pitkäjänteinen ja moraalisesti korkeatasoinen koirankasvatus on Suomessa verrattavissa kirkkain tuloksin kaikkien muiden maiden huippukasvattajiin. Aktiivinen harrastajajoukko, josta kasvattajat koostuvat ovat suurilukuisin Euroopan maista väkimäärään suhteutettuna. Suomalaiset tunnetaan sekä taitavina kasvattajina, että hyvin anatomian ja sairauksien tuntijoina. Meillä on korkeatasoinen rotujärjestöjen ja Suomen Kennelliiton organisoima tutkimustyö monien sairauksien osalta ja niiden ehkäisemiseksi laadittu Pevisa (perinnöllisten vikojen ja sairauksien ehkäisyohjelma), jota pohjoismaiden ulkopuolella juurikaan ei tavata tai jopa pidetä tärkeänä.

Suomalaiseen mentaliteettiin kuuluu nöyryys ja työn tekeminen niin hyvin, kuin voi. Se näkyy järjestäytyneiden kasvattajiien joukossa korkeina tuloksina niin terveys, että koe- ja kilpailutuloksissa. Myöskään riitatapauksia esiintyy vähemmän koulutettujen ja tarkkaa työtä tekevien kasvattajien koirankaupassa jo ihan rehellisen myyntityön kautta. Suomen Kennelliitto on tehnyt lain täyttämät kauppasopimukset, joita käyttämällä vältetään jo suurin osa riidoista. Sopimukset ja ohjeet pennun hoidosta on yksi esimerkki pentutehtailijan ja vastuullisen kasvattajan erottamiseksi. Muita ominaisuuksia on ihan perusasiat: tavoitettavuus ennen sekä jälkeen kauppojen ja pentujen sekä emän näkeminen kasvuympäristössään. Vastuullinen kasvattaja haluaa tietää myös ostajasta tietoja sekä olla selvillä ostajan tietotaidosta selvitä kyseisen rodun pennun hoidosta ja kasvatuksesta. Kaupassa on siis aina kaksi osapuolta, joiden vilpittömästi kohdatessa syntyy hyvä alku onnelliselle pennun elämälle.

Suomen Koirankasvattajat ry. on toiminut vuodesta 1993 vastuullisen rotukoirankasvatuksen edistämiseksi mm. kouluttamalla kasvattajia ja järjestämällä yhteisiä terveystarkastuksia. Se toimii kasvattajan etujärjestönä ja edunvalvojana ja samalla myös toimii terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistäjänä.

 Vastuullinen kasvattaja

o   Tukee ja auttaa koiranostajaa kaikissa koiranpitoon liittyvissä asioissa koiran koko elämän ajan.
o   Hoitaa emän ja pennut hyvin, luovuttaa pennun eläinlääkärintarkastamana, mikrosirutettuna, madotettuna ja rekisteröitynä Suomen Kennelliittoon.
o   Tekee aina pentua myydessään kirjallisen kauppasopimuksen ja käyttää Suomen Kennelliiton sopimuspohjia.
o   Tuntee hyvin jalostukseen käyttämiensä koirien suvut, koirien luonteet ja terveystilanteen ja käyttää jalostukseen vain terveitä ja hyväluonteisia koiria
o   Luovuttaa pennun uuteen kotiin aikaisintaan 7 viikon iässä
o   Antaa pennun mukana kattavat pennunhoito-ohjeet


lue lisää

Hei SuKoKalaiset.

1.7.2018 alkaen ekinokokkisäädökset ovat muuttuneet. Vanha (EU)1152/2011 on kumottu. Uusi delegoitu asetus on (EU)2018/772 ja sen täytäntöönpanoasetus on (EU)2018/878.

1.7.2018 lähtien Eläinlääkäri kirjoittaa lemmikkieläinpassiin merkinnän 28 vrk:n säännön käytöstä esim. seuraavin lausein:

Säännöllinen käsittely EU:ssa tai lemmikkipassia käyttävässä maassa enintään 28 vrk:n välein (asetus 2018/772).

Regelbunden behandling inom EU eller i länder som använder pass för sällskapsdjur med högst 28 dagars mellanrum (förordning 2018/772)

Regular treatment within EU or in a country using pet passport at maximum 28 d intervals (regulation 2018/772)

 

Ystävällisin terveisin,
Hanna Kukkola (Läänineläinlääkäri)
@-mail: hanna.kukkola @ sukoka.fi


lue lisää

SuKoKa järjestää ”Koiranpennun psyykkinen kehitys” -luennot
Luennoimassa Kai Pelkonen, Onnellinen koira -käytösklinikan johtaja ja eläintieteen tohtori

Lahdessa:
Perjantaina 31.8.2018 klo 18-20.30, Kannaksen lukion auditorio, Kannaksenkatu 20, 15140 Lahti

Oulussa:
Perjantaina 7.9.2018 klo 18-20.30, Finlandia Hotel Airport Oulu, Vihiluoto 10, 90440 Kempele

Luennon hinta SuKoKa ry:n jäsenille 10 € ja ei-jäsenille 25 €

Ilmoittautuminen:
SuKoKan jäsenet: www.sukoka.fi/verkkokauppa
Ei-jäsenet: anne.haapakoski@sukoka.fi

Tilaisuus on avoin kaikille.
Luento on suunnattu koirankasvattajille ja koiraharrastajille. Kai Pelkonen avaa osallistujille koiranpennun kehityksen sen elämän ensimmäisinä viikkoina ja kuinka kasvattaja pystyy valmistamaan pentua tulemaan yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi. Luennolla saadaan myös tietoa siitä, kuinka kasvattaja pystyy auttamaan koiranpennun uusia omistajia alkutaipaleella.

Luentojen info tulostettavana tiedostona: PELKONEN ”Koiranpennun psyykkinen kehitys” -luennot

 


lue lisää

Koirankasvattajan – Verotus & kirjanpitokoulutuspäivä 3.11.2018

Paikka: Hotelli Gustavelund, Tuusula

Hinta: 45 €

Ilmoittautuminen: 27.10.2018 mennessä SuKoKan verkkokaupassa: www.sukoka.fi/verkkokauppa

Mikäli sinulla on erityisruokavalio, muistathan ilmoittaa siitä verkkokaupassa tilauksen yhteydessä lisätietokentässä. 

Koulutuksen teemoja:

  • Juridiikka – Kasvattajan toimiminen yksityishenkilönä VS Yrityksen perustaminen (Toiminimi ja Oy)
  • Kasvattajan toiminnan rahoitus ja mahdolliset tuet
  • Kasvattajan vakuutukset
  • Kasvattajan käytännön kirjanpito (maksuperusteinen toiminimi vs suoriteperusteinen oy)
  • Tilinpäätös, tulos ja tase lukeminen käytännönläheisesti
  • Yrityksen ja yrittäjän verotus (omavero ja verottajan sähköiset palvelut)

Koulutuksen tarkempi aikataulu ja sisältö julkaistaan pian!

Lisätietoja sähköpostilla: mikko.lindroos ( at ) sukoka.fi


lue lisää

SuKoKa:n viestinnästä vastanneen Liisa Suonisen siirtyessä vastaamaan Kennelliiton viesinnästä, tuli tarvetta täyttää hänen isot saappaat. Vuoden 2018 teemaksi on valittu ”Onnellinen rotukoira – vastuullinen kasvattaja”, joka ohjaa viestintää punaisena lankana. Tästä langasta lupautui pitämään kiinni siuntiolainen mäyräkoirakasvattaja ja ulkomuototuomari Pauliina Sjöholm. Pauliina on siviiliammatiltaan graafinen suunnittelija ja yrittäjä.

Viestinnän alkustartti käytiin 28.4.2018 hallituksen jäsenten ja Pauliinan kesken. Yhdessä kirkastettiin sitä, mitä SuKoKa tulee olemaan viiden vuoden kuluttua, mitä asioita tullaan viesinnässä painottamaan ja mitkä ovat viestinnän haasteet. Näistä päivän ajatuksista ja annista kirjoitetaan auki viestinnän strategia ja sen toimenpiteitä Pauliina tulee aloittamaan alkavasta kesästä lähtien.


lue lisää