Kennelliiton uudet sopimukset

Kennelliitto on julkaissut uudet, heti voimassa olevat koirankauppaan liittyvät sopimuksensa 22.2.2016. Vanhoja sopimuksia saa käyttää vuoden 2016 loppuun saakka. Koska vanhojen sopimusten painos on loppunut eikä niitä löydy Kennelliiton internetsivuilta myöskään sähköisinä, SuKoKa on koonnut
vanhat sopimukset webbisivunsa linkkeihin, josta voit ladata ne itsellesi.

Uudet sopimukset ovat herättäneet laajaa keskustelua, erityisesti kauppasopimuksessa oleva yhteisomistuksen kieltäminen ja nartun sijoitussopimukselle asetettu ehdoton 4 vuoden ikäraja, joka sotii Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa vastaan. Uusia sopimuksia valmisteltaessa kennelliitto ei ole kuullut SuKoKaa tai muitakaan tahoja kuten rotujärjestöjä. Sopimusten joustamattomuutta on Kennelliiton taholta perusteltu kuluttajansuojaviranomaisten vaatimuksilla. SuKokan hallitus on kuitenkin sitä mieltä, että sopimuksissa olisi tullut enemmän huomioida kasvattajien etu ja tuoda myös kuluttajansuojaviranomaisten tietoon kasvattajien erityisasema; koirankasvatus toiminta ei ole verrattavissa puhtaaseen elinkeinotoimintaan, vaan sitä ajavat jalostukselliset näkökohdat sekä kasvattajan rakkaus harrastamaansa rotuun ja sen yksilöihin.

SuKoKa tulee toimittamaan Kennelliiton hallitukselle kirjelmän epäkohdiksi kokemistaan asioista, joista suurimpana on kasvattajien sopimusvapauden törkeä rajoittaminen yhteisomistuskiellon muodossa. Lisäksi SuKoKan hallitus selvittää, miten Kennelliiton sopimuksia voisi uudistaa palvelemaan myös kasvattajia sekä sitä, voisiko Kennelliiton kauppa- ja sijoitussopimuksen käyttöpakon poistaa. Valmiit sopimuspohjat ovat hyvä työkalu kasvattajille, mutta niistä ei saisi muodostua pakko eikä uhkakuva siitä, että niistä sopimusvapauden rajoissa poikettaessa joutuu rangaistavaksi oman kattojärjestömme taholta.

 


lue lisää

Ranskanbulldoggi – Breed Seminaari 19.3.2015 Espoossa.

Järjestäjät: Sukoka ry yhteistyössä Suomen Rankanbulldoggit ry:n kanssa.

ranskis


lue lisää

Handlerkurssi

Hugo Quevedon handlerkoulutus ensimmäistä kertaa Suomessa. Ilmoittautuminen auki verkkokaupassa.

Hugo_handlerkurssi

 

 


lue lisää

ICE Dogs -kortit

SuKoKa:n ICE Dogs – kortit ovat saapuneet!

ICE-kortit
Jokaiselle jäsenelle postitetaan Annualin mukana 1 kortti, mutta mikäli haluat antaa kortteja lähipiirille, kasvatinomistajille, anopiplle tai vaikka naapurille, niin voit tilata niitä 20kpl erissä. 20kpl kortteja postikuluineen maksaa 8€.
Tilaukset verkkokaupasta.


lue lisää

Lehdistötiedote

SuKoKa:n lehdistotiedote eläinsuojelulakimuutoksesta

SuKoKa:n hallitus on ottanut kantaa valmisteilla olevaan eläinsuojelulakiin. Haluamme tuoda esille suomalaisten koirankasvattajien näkökulmaa meille kaikille tärkeään asiaan. Samalla olemme huolissamme julkisuudessa usein kovin pinnallisesta näkökulmasta puhdasrotuisten koirien jalostukseen ja kasvatukseen. Reagointi katsottiin tarpeelliseksi myös jäsenistömme toiveiden vuoksi ja SEY:n kampanjan takia. Lehdistötiedote lähetetään kaikille tärkeille sanomalehdille, sen julkaisemisesta emme tiedä, mutta toivomme parasta. Lähetämme kirjelmän myös kansanedustajille ja eläinsuojelulakia valmistelevaan ministeriöön. Voitte kaikki lukea tiedotteen, joka on liitteenä.
Jos pystytte osaltanne vaikuttamaan tiedotteen julkaisemiseen oman alueen lehdissä, tehkää parhaanne ja olkaa aloitteellisia!
Lehdistötiedotteen löydät täältä.


lue lisää