SuKoKan hallitus käsitteli Kennelliiton uusia sopimuksia kokouksessaan 15.3.2016. Hallitus totesi sopimusten sisältävän useita epäkohtia, jotka vaikeuttavat koirankasvattajien asemaa.

Yhtenä suurimmista epäkohdista on uuden kauppasopimuksen sisältämä yhteisomistuskielto. SuKoKan hallitus esittää kannanottonaan, että yhteisomistussopimukset tulisi hyväksyä kaikissa tapauksissa: yhteisomistussopimusten kieltäminen puuttuu äärimmäisen voimakkaasti kasvattajien ja koiranostajien keskinäiseen sopimusvapauteen, eikä tällaiseen puuttumiseen ole SuKoKan hallituksen mukaan hyväksyttäviä perusteita.


lue lisää

Moni on jo ilmoittanut koiransa kesäkuun maailmannäyttelyyn itänaapurissa, mutta käytännön kulkeminen rajan yli koirien kanssa vaatii myös valmisteluja. Varsinkin jos mukanasi on jonkun muun nimissä oleva koira tai olet tuomassa koiraa sieltä. SuKoKan neuvontaeläinlääkäri Hanna Kukkola on erikoistunut koiran kanssa matkustamiseen ja on koonnut paketin ohjeita.


lue lisää

Lahden Kasvattaja-Akatemia – koulutus 2016-2017

Lahdessa järjestetään SuKoKan Kasvattaja-Akatemia -koulutus elokuusta 2016 keväälle 2017.

Koulutuksesta kiinnostuneita on ilmoittautunut paljon, joten opiskelun aloittaa kaksi ryhmää kerralla. Yhteen ryhmään mahtuu 30 opiskelijaa.

Facebookissa on ryhmä nimeltä Lahti – Kasvattaja-Akatemia 2016-2017, siellä on paljon koulutukseen liittyvää keskustelua, aineistoa ja lisäinfoa.

 

ILMOITTAUTUMINEN Lahden koulutuksiin tapahtuu 15.4.2016 klo 18.00 alkaen vain SuKoKan verkkokaupassa

(Verkkokaupan salasana on julkaistu jäsenille Kasvattaja Annual 2015 – lehdessä).

Kurssin osallitusmismaksu maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä SuKoKan verkkokaupassa.

 

Kun ryhmä on täynnä, ilmoittautuminen sulkeutuu automaattisesti.

 

Lahdessa alkavien kahden ryhmän alustavat aikataulut sekä infopaketti koulutuksesta

Kasvattaja-Akatemia Lahti 2016-2017 – Kurssisisältö & Esite

Kurssin hinta on 320 €. Se sisältää koulutuksen, materiaalit verkossa, Juhan uusimman Koirankasvatus-kirjan, opiskelupaikan ja kahvituksen koulutuspäivinä.

Lisäkustannuksia tulee mahdollisista leireistä.

Voit kysyä lisää Kasvattaja-Akatemia –koulutuksesta: tarja.tervonen@sukoka.fi

SuKoKa_logo_vaaka_RGB


lue lisää

Kennelliiton uudet sopimukset

Kennelliitto on julkaissut uudet, heti voimassa olevat koirankauppaan liittyvät sopimuksensa 22.2.2016. Vanhoja sopimuksia saa käyttää vuoden 2016 loppuun saakka. Koska vanhojen sopimusten painos on loppunut eikä niitä löydy Kennelliiton internetsivuilta myöskään sähköisinä, SuKoKa on koonnut
vanhat sopimukset webbisivunsa linkkeihin, josta voit ladata ne itsellesi.

Uudet sopimukset ovat herättäneet laajaa keskustelua, erityisesti kauppasopimuksessa oleva yhteisomistuksen kieltäminen ja nartun sijoitussopimukselle asetettu ehdoton 4 vuoden ikäraja, joka sotii Kennelliiton yleistä jalostusstrategiaa vastaan. Uusia sopimuksia valmisteltaessa kennelliitto ei ole kuullut SuKoKaa tai muitakaan tahoja kuten rotujärjestöjä. Sopimusten joustamattomuutta on Kennelliiton taholta perusteltu kuluttajansuojaviranomaisten vaatimuksilla. SuKokan hallitus on kuitenkin sitä mieltä, että sopimuksissa olisi tullut enemmän huomioida kasvattajien etu ja tuoda myös kuluttajansuojaviranomaisten tietoon kasvattajien erityisasema; koirankasvatus toiminta ei ole verrattavissa puhtaaseen elinkeinotoimintaan, vaan sitä ajavat jalostukselliset näkökohdat sekä kasvattajan rakkaus harrastamaansa rotuun ja sen yksilöihin.

SuKoKa tulee toimittamaan Kennelliiton hallitukselle kirjelmän epäkohdiksi kokemistaan asioista, joista suurimpana on kasvattajien sopimusvapauden törkeä rajoittaminen yhteisomistuskiellon muodossa. Lisäksi SuKoKan hallitus selvittää, miten Kennelliiton sopimuksia voisi uudistaa palvelemaan myös kasvattajia sekä sitä, voisiko Kennelliiton kauppa- ja sijoitussopimuksen käyttöpakon poistaa. Valmiit sopimuspohjat ovat hyvä työkalu kasvattajille, mutta niistä ei saisi muodostua pakko eikä uhkakuva siitä, että niistä sopimusvapauden rajoissa poikettaessa joutuu rangaistavaksi oman kattojärjestömme taholta.

 


lue lisää

Ranskanbulldoggi – Breed Seminaari 19.3.2015 Espoossa.

Järjestäjät: Sukoka ry yhteistyössä Suomen Rankanbulldoggit ry:n kanssa.

ranskis


lue lisää