Sukokan sopimustyöryhmän työt etenevät.

SuKoKan sopimustyöryhmä (sääntötoimikunnan nimi muutettiin sopimustyöryhmäksi) kokoontui 26. huhtikuuta pohtimaan ja keskustelemaan ehdotuksiaan siitä, miten sopimusasiassa edetään. Ehdotuksia uusiksi sopimuksiksi työstetään edelleen. Ehdotuksista tullaan neuvottelemaan Suomen Kennelliiton sopimusohjausryhmän kanssa.
(Valtakirjapohjan rotujärjestöille löydät klikkaamalla tästä


lue lisää

Vuoden tuomari 2016 äänestys

On aika valita vuoden tuomari 2016. SuKoKan jäsenet voivat äänestää yhtä kotimaista tuomaria.


lue lisää

Kennelliitolta vihreää valoa sopimuskeskusteluille

Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontui 11. huhtikuuta, ja mukana oli myös SuKoKan edustaja. Kennelliitto näyttää vihreää valoa sopimusten uudelleenkäsittelyyn. Toivomme nyt rotujärjestöjä mukaan kommentoimaan uusia sopimuksia ja tukemaan SuKoKan sääntötoimikunnan työtä.

Yhteistyö Kennelliiton kanssa – Kennelliiton sopimusohjausryhmä

Kennelliiton hallitus on käsitellyt SuKoKan pyyntöä tehdä yhteistyötä Kennelliiton kanssa helmikuussa julkaistujen sopimusten uudistamisessa. Kennelliitto ei voi asettaa omaa edustajaansa SuKoKan perustamaan sääntötoimikuntaan, sillä liiton toimintatapoihin ei kuulu asettaa edustajia yksittäisten yhdistysten toimikuntiin. Kennelliitto on kuitenkin valmis yhteistyöhön SuKoKan kanssa. Tarkoitus on, että SuKoKan hallitus järjestää tapaamisen Kennelliiton kanssa heti, kun SuKoKan sopimustyöryhmä on saanut valmiiksi listan uusien sopimusten epäkohdista, korjausta vaativista kohdista ja parannusehdotuksista.

SuKoKan edustaja osallistui ensimmäisen kerran Kennelliiton sopimusohjausryhmän kokoukseen 11. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin yhteisomistussopimuksia Kennelliiton hallituksen pyynnöstä. Kennelliiton hallitus on todennut kokouksessaan joulukuussa 2015, etteivät yhteisomistussopimukset ole sallittuja, mutta on katsonut, että yhteisomistusasiaa täytyy selvittää tarkemmin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteisomistajuus tullaan sallimaan jossakin muodossa. Vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä, millaisissa tilanteissa tai millaisten sopimuskumppaneiden kesken yhteisomistajuus sallittaisiin. Selvitystyö ja sopimusmallien luonnostelu jatkuu. Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.

SuKoKan hallitus katsoo, että yhteisomistussopimukset tulisi hyväksyä kaikissa tapauksissa. Yhteisomistussopimusten kieltäminen puuttuu äärimmäisen voimakkaasti kasvattajien ja koiranostajien keskinäiseen sopimusvapauteen, eikä tällaiseen puuttumiseen ole hyväksyttäviä perusteita.
Lue SuKoKan hallituksen kannanotto täältä: http://sukoka.fi/…/upl…/2016/03/SuKoKa_kannanotto_160316.pdf

Lisäksi SuKoKan hallitus toivoo, että Kennelliiton hallitus lieventäisi välittömästi joulukuussa 2015 ilmaisemaansa kantaa, jotta koiraharrastajat voivat tehdä aitoja yhteisomistussopimuksia myös koirankasvattajien kanssa. Tilanne, jossa yhteisomistussopimuksia solmivat kasvattajat rikkovat Kennelliiton hallituksen kannan mukaan Kennelliiton sääntöjä, on kestämätön, eikä saa jatkua kauaa.

SuKoKan sääntötoimikunta

Sääntötoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran huhtikuun lopulla. Kun toimikunta on koonnut näkemyksensä sopimuksista, toivoo SuKoKa saavansa lisäkommentteja rotujärjestöiltä ja muilta tahoilta. SuKoKa lähestynee itse suurimpia rotujärjestöjä, mutta toivomme myös jäsentemme ottavan asian esille rotujärjestöissään ja –kerhoissaan. SuKoKan hallitus- ja sääntötoimikunta on saanut sopimusasiasta yhteydenottoja useilta eri rotujärjestöiltä, ja muutama rotujärjestö on jo valtuuttanut SuKoKan ajamaan sopimusasiaa puolestaan. SuKoKan sääntötoimikunta on muotoillut avoimen valtakirjan mallin, jolla yhdistykset voivat halutessaan valtuuttaa SuKoKan hallituksen neuvottelemaan sopimusasiasta Kennelliiton kanssa. SuKoKan sääntötoimikunta toivoo myös saavansa lisäkommentteja ja tukea työlleen eri tahoilta.

Ohessa teksti valtakirjapohjalle, sekä samainen teksti word-tiedostona. SuKoKan työtä sopimusten uudelleen käsittelyssä voi tukea esimerkiksi antamalla meille seuraavanlaisen valtakirjan:

Valtakirja

A-rodun rotujärjestön B ry:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan pp.kk.2016 Suomen Kennelliiton helmikuussa 2016 julkaisemia uusia kauppaa, sijoitusta ym. koskevia sopimuksia. Hallitus toteaa sopimusten sisältävän useita epäkohtia, jotka vaikeuttavat koirankasvattajien asemaa kohtuuttomalla tavalla. Hallitus päätti tukea Suomen Koirankasvattajat ry:n perustaman sääntötoimikunnan työtä ja valtuuttaa Suomen Koirankasvattajat ry:n ajamaan sopimusten muuttamista B ry:n puolesta.

Valtakirja <—Tulostettava pohja rotujärjestöille

Valtakirjat ja yhteydenotot asian tiimoilta voidaan osoittaa SuKoKan sihteerille
Postilla: Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry c/o Johanna Markola, Kyvenkuja 6, 21420 Lieto.
Sähköpostilla: sihteeri@sukoka.fi

 

slider


lue lisää

SuKoKalta edustaja mukaan Kennelliiton sopimusohjausryhmään

Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontuu 11. huhtikuuta. Ohjausryhmään on pyydetty mukaan SuKoKan edustaja. Olemme ilmoittaneet mukaan Juha Kareksen ja varalle Marja Blomqvistin.
SuKoKan oma sääntötoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran huhtikuun lopulla. Toivomme saavamme mukaan myös Kennelliiton edustajan.


lue lisää

Kennelliiton uusista sopimuspohjista on keskusteltu paljon eri foorumeilla. SuKoKa tekee nyt seuraavaa:

  • SuKoKan hallitus julkaisi 15. maaliskuuta kannanoton koirien yhteisomistuksesta. Mielestämme Kennelliiton tulkinta yhteisomistuksesta on yksipuolinen ja vaikeasti määriteltävissä. Sopimusasiaan pitää löytää järkevä, käytännön kasvatustyötä tukeva ratkaisu. Kasvattajilla on oltava jatkossakin mahdollisuus omistaa yhdessä koiria myös muiden kuin kasvattajien kanssa.
  • Olemme perustaneet sääntötoimikunnan, joka selvittää sopimustilannetta ja sitä, miten sopimusten epäkohdat voidaan ratkaista. Tämän perusteella tullaan tekemään muutosehdotuksia, joita SuKoKa lähtee ajamaan eteenpäin. Toimikuntaan pyydetään mukaan Kennelliiton edustaja. Toimikunta tulee selvittämään tarkemmin kuluttajaviranomaisten näkökulmaa.

lue lisää