Punkinhäätövalmisteet

Punkinhäätövalmisteiden sopivuus omalle koiralle kannattaa selvittää eläinlääkäriltä.

Punkeista on tullut jokakesäinen vaiva. Markkinoilla on useita punkkihäätövalmisteita.
SuKoKan eläinlääkäri Hanna Kukkola neuvoo selvittämään eläinlääkäriltä, mikä valmiste sopii parhaiten omalle koiralle.
Tietoja eri valmisteista on koottu tähän taulukkoon.

Punkkihäätövalmisteita

Saatavilla on myös rokote, joka tuli markkinoille viime vuonna. Rokote sopii perusterveille, yli 12-viikkoisille koirille.
Rokotetta ei anneta muiden rokotteiden kanssa yhtä aikaa, sillä sitä ei ole vielä tutkittu tarpeeksi.
Rokotteen lisäksi on hyvä käyttää punkeilta suojaavia lääkkeitä ja tehdä koiralle säännöllinen punkkitarkastus.
Eläinlääkäreiltä saa rokotteesta tarkempaa tietoa.

Punkitonta kesää!


lue lisää

SuKoKan sopimustyöryhmä on toimittanut Kennelliiton sopimusohjausryhmälle valmistelemansa ehdotuksen yhteistyösopimukseksi (koiran kauppa jalostusoikeuden pidätyksellä). Ehdotus on Ruotsissa käytössä olevan sopimusmallin mukainen. Yhteistyösopimuksen mukaan kasvattaja voisi myydä koiran niin että hän jättää itselleen oikeuden käyttää koiraa jalostukseen. Narttua voisi käyttää jalostukseen kerran ja urosta useamman kerran. Toivomme, että Suomeenkin saataisiin tällainen sopimus. Ehdotamme sopimuksen nimeksi yhteistyösopimusta, sillä koiran jalostuskäyttö perustuisi käytännössä molempien sopimusosapuolten yhteistyöhön.

Sopimustyöryhmä on myös laatinut kuluttajaviranomaisille kasvattajien näkökulmasta tärkeimmät kysymykset uusista sopimuksista. Toivomme, että sopimukset olisivat huomattavasti yksinkertaisempia, eivätkä korostaisi esimerkiksi kasvattajan vahingonkorvausvastuuta. Kysymykset perusteluineen löytyvät täältä –> SuKoKan kysymykset KKVlle

Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran 16. kesäkuuta, ja mukana on myös SuKoKan edustaja.

Rotujärjestöjen ja –yhdistysten tuki on edelleen tervetullutta, kiitos meitä tähän mennessä tukeneille! Lisää tietoa tästä löytyy täältä.


lue lisää

Sukokan sopimustyöryhmän työt etenevät.

SuKoKan sopimustyöryhmä (sääntötoimikunnan nimi muutettiin sopimustyöryhmäksi) kokoontui 26. huhtikuuta pohtimaan ja keskustelemaan ehdotuksiaan siitä, miten sopimusasiassa edetään. Ehdotuksia uusiksi sopimuksiksi työstetään edelleen. Ehdotuksista tullaan neuvottelemaan Suomen Kennelliiton sopimusohjausryhmän kanssa.
(Valtakirjapohjan rotujärjestöille löydät klikkaamalla tästä


lue lisää

Vuoden tuomari 2016 äänestys

On aika valita vuoden tuomari 2016. SuKoKan jäsenet voivat äänestää yhtä kotimaista tuomaria.


lue lisää

Kennelliitolta vihreää valoa sopimuskeskusteluille

Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontui 11. huhtikuuta, ja mukana oli myös SuKoKan edustaja. Kennelliitto näyttää vihreää valoa sopimusten uudelleenkäsittelyyn. Toivomme nyt rotujärjestöjä mukaan kommentoimaan uusia sopimuksia ja tukemaan SuKoKan sääntötoimikunnan työtä.

Yhteistyö Kennelliiton kanssa – Kennelliiton sopimusohjausryhmä

Kennelliiton hallitus on käsitellyt SuKoKan pyyntöä tehdä yhteistyötä Kennelliiton kanssa helmikuussa julkaistujen sopimusten uudistamisessa. Kennelliitto ei voi asettaa omaa edustajaansa SuKoKan perustamaan sääntötoimikuntaan, sillä liiton toimintatapoihin ei kuulu asettaa edustajia yksittäisten yhdistysten toimikuntiin. Kennelliitto on kuitenkin valmis yhteistyöhön SuKoKan kanssa. Tarkoitus on, että SuKoKan hallitus järjestää tapaamisen Kennelliiton kanssa heti, kun SuKoKan sopimustyöryhmä on saanut valmiiksi listan uusien sopimusten epäkohdista, korjausta vaativista kohdista ja parannusehdotuksista.

SuKoKan edustaja osallistui ensimmäisen kerran Kennelliiton sopimusohjausryhmän kokoukseen 11. huhtikuuta. Kokouksessa käsiteltiin yhteisomistussopimuksia Kennelliiton hallituksen pyynnöstä. Kennelliiton hallitus on todennut kokouksessaan joulukuussa 2015, etteivät yhteisomistussopimukset ole sallittuja, mutta on katsonut, että yhteisomistusasiaa täytyy selvittää tarkemmin. Tällä hetkellä näyttää siltä, että yhteisomistajuus tullaan sallimaan jossakin muodossa. Vielä ei ole tarkempaa tietoa siitä, millaisissa tilanteissa tai millaisten sopimuskumppaneiden kesken yhteisomistajuus sallittaisiin. Selvitystyö ja sopimusmallien luonnostelu jatkuu. Kennelliiton sopimusohjausryhmä kokoontuu seuraavan kerran toukokuussa.

SuKoKan hallitus katsoo, että yhteisomistussopimukset tulisi hyväksyä kaikissa tapauksissa. Yhteisomistussopimusten kieltäminen puuttuu äärimmäisen voimakkaasti kasvattajien ja koiranostajien keskinäiseen sopimusvapauteen, eikä tällaiseen puuttumiseen ole hyväksyttäviä perusteita.
Lue SuKoKan hallituksen kannanotto täältä: http://sukoka.fi/…/upl…/2016/03/SuKoKa_kannanotto_160316.pdf

Lisäksi SuKoKan hallitus toivoo, että Kennelliiton hallitus lieventäisi välittömästi joulukuussa 2015 ilmaisemaansa kantaa, jotta koiraharrastajat voivat tehdä aitoja yhteisomistussopimuksia myös koirankasvattajien kanssa. Tilanne, jossa yhteisomistussopimuksia solmivat kasvattajat rikkovat Kennelliiton hallituksen kannan mukaan Kennelliiton sääntöjä, on kestämätön, eikä saa jatkua kauaa.

SuKoKan sääntötoimikunta

Sääntötoimikunta kokoontuu ensimmäisen kerran huhtikuun lopulla. Kun toimikunta on koonnut näkemyksensä sopimuksista, toivoo SuKoKa saavansa lisäkommentteja rotujärjestöiltä ja muilta tahoilta. SuKoKa lähestynee itse suurimpia rotujärjestöjä, mutta toivomme myös jäsentemme ottavan asian esille rotujärjestöissään ja –kerhoissaan. SuKoKan hallitus- ja sääntötoimikunta on saanut sopimusasiasta yhteydenottoja useilta eri rotujärjestöiltä, ja muutama rotujärjestö on jo valtuuttanut SuKoKan ajamaan sopimusasiaa puolestaan. SuKoKan sääntötoimikunta on muotoillut avoimen valtakirjan mallin, jolla yhdistykset voivat halutessaan valtuuttaa SuKoKan hallituksen neuvottelemaan sopimusasiasta Kennelliiton kanssa. SuKoKan sääntötoimikunta toivoo myös saavansa lisäkommentteja ja tukea työlleen eri tahoilta.

Ohessa teksti valtakirjapohjalle, sekä samainen teksti word-tiedostona. SuKoKan työtä sopimusten uudelleen käsittelyssä voi tukea esimerkiksi antamalla meille seuraavanlaisen valtakirjan:

Valtakirja

A-rodun rotujärjestön B ry:n hallitus on käsitellyt kokouksessaan pp.kk.2016 Suomen Kennelliiton helmikuussa 2016 julkaisemia uusia kauppaa, sijoitusta ym. koskevia sopimuksia. Hallitus toteaa sopimusten sisältävän useita epäkohtia, jotka vaikeuttavat koirankasvattajien asemaa kohtuuttomalla tavalla. Hallitus päätti tukea Suomen Koirankasvattajat ry:n perustaman sääntötoimikunnan työtä ja valtuuttaa Suomen Koirankasvattajat ry:n ajamaan sopimusten muuttamista B ry:n puolesta.

Valtakirja <—Tulostettava pohja rotujärjestöille

Valtakirjat ja yhteydenotot asian tiimoilta voidaan osoittaa SuKoKan sihteerille
Postilla: Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry c/o Johanna Markola, Kyvenkuja 6, 21420 Lieto.
Sähköpostilla: sihteeri@sukoka.fi

 

slider


lue lisää