Kennelliiton uudet sopimukset – Kennelliiton ohjausryhmän tilanne

KENNELLIITON UUDET SOPIMUKSET – KENNELLIITON OHJAUSRYHMÄN TILANNE

SuKoKa:n ja Suomen Kennelliiton välillä on neuvoteltu yhteensä neljä kertaa huhtikuun 2016 lopusta lähtien uusista sopimuspohjista. Näkemykset sopimuspohjista ovat todella kaukana toisistaan eikä Kennelliitolla valitettavasti näytä olevan minkäänlaista halua nähdä sopimuksia kokonaisuutena ottaen huomioon myös kasvattajien näkökulman. Kennelliiton yksipuolinen näkökulma on myös erittäin vääristynyt, ikään kuin koirankasvattaja ja koiranostaja olisivat aina toisilleen vihamielisiä osapuolia. Näin siitä huolimatta, että valtaosa suomalaisista kasvattajista kasvattaa rakkaudesta rotuunsa ja tälle isolle kasvattajajoukolle toimiva ja tasaveroinen suhde pennunostajiin on arvokas ja tärkeä asia. Uusia sopimuksia valmistelleiden tarkoituksena näkyy olleen nk. huijarikasvattajien eli tuon häviävän pienen kasvattajajoukon ruotuun laittaminen muiden kasvattajien ja jopa koiranostajien oikeuksista piittaamatta.

Yhteisomistajuus kasvattajan ja yksittäisen koiran omistajan välillä tuntuu olevan mahdoton ajatus Suomen Kennelliitolle. Pitkin kevättä ja kesää on pyritty löytämään asiaan kompromissia yhteistyösopimuksen muodossa. Valitettavasti Suomen Kennelliiton edustajien näkökulma tuntuu olevan jatkuvasti ostajan oikeuksien turvaaminen huijarikasvattajilta, jopa koko kasvattajajoukon ja koiranostajien sopimusvapautta vakavasti loukaten.

Neuvotteluissa ei ole vielä edes edetty varsinaiseen kauppasopimukseen, joka Kennelliiton ilmoittaman mukaan ei kuulemma ole neuvottelujen varsinaisena kohteena. Tässä vaiheessa osapuolien näkemykset ovat kertakaikkisen kaukana toisistaan ja neuvottelut ovat olleet enemmän tai vähemmän sanelupolitiikkaa Kennelliiton puolelta. SuKoKan puolelta esitettyjä ajatuksia ja perusteluja ei haluta kuunnella, ymmärtämisestä puhumattakaan. Tuntuukin, että SuKoKaa halutaan enemmänkin käyttää ”kumileimasimena” kuin tasa-arvoisena neuvottelukumppanina.

Tässä tilanteessa ja Kennelliiton nykyisellä asenteella neuvotteluja on valitettavasti turha jatkaa. Kasvattajien näkemyksiä ja tarpeita ei haluta huomioida millään tavalla. Ainoa edistysaskel on ollut SuKoKan ehdottama pentueen määritelmää sijoitussopimuksessa. Jatkossa pentue voitaisiin määritellä niin, että pentue on kyseessä silloin, kun pentueeseen syntyy vähintään yksi elävä pentu nykyisen kohtuuttoman tulkinnan sijaan, jossa pentueeksi katsotaan yksikin kuolleena syntynyt pentu. SuKoKa:n toivomus olisi muuttaa pentueen määritelmäksi Ruotsin mallin mukaisesti pentue, jossa vähintään yksi pentu elää ainakin viisiviikkoiseksi. Silti tämä kompromissiuudistus pentueesta on paras saavutus ja lähentyminen, mitä neuvotteluissa on saavutettu. Muut SuKokan esittämät puutteet sopimuksissa ja niiden perustellut korjausehdotukset on jätetty huomioimatta.

Mielestämme nyt on ehdottomasti järkevintä jatkaa vanhojen sopimusten voimassaoloa. Uudet sopimukset eivät ole millään tavalla valmiita olemaan ainoita käytettävissä olevia sopimuksia vuoden 2017 alusta lähtien. Sopimusuudistusta on lykättävä ainakin 1,5 vuodella, jotta uudet sopimukset saadaan muokattua asianmukaisiksi ja sopimuksen molemmat osapuolet tasapuolisesti huomioonottaviksi. Keskeneräisten ja puutteellisten sopimusten käyttöpakon asettaminen ei voi olla kenenkään etu. Vanhoja sopimuksia on voitava käyttää vielä tulevaisuudessa.

SuKoKa ei tässä tilanteessa voi muuta kuin odottaa asennemuutosta ja tasa-arvoisemman neuvotteluaseman muodostumista. Neuvottelut muistuttavat nykyisellään yksinpuhelua tasa-arvoisen ja eteenpäin vievän neuvottelemisen sijaan.

SuKoKan on parasta tässä tilanteessa selvittää myös, onko Suomen Kennelliitolla oikeus määrätä jäseniään ja rekisteröityjen rotukoirien kasvattajia käyttämään omia kauppasopimuksiaan vai voisiko valmiiden vakiosopimusten käyttäminen perustua vapaaehtoisuuteen. Suomessa vallitsee sopimusvapaus ja nyt on toden teolla otettava selvää, voidaanko tämä oikeus viedä suomalaisilta kasvattajilta ja koiranostajilta ja miten laajalti Kennelliitolla on oikeus puuttua kasvattajien toimintaan erityisesti silloin, kun kasvatustoimintaa harjoitetaan elinkeinon muodossa. SuKoKan perustama työryhmä työstää asiaa.

Nummelassa elokuun 23 päivänä 2016

SUOMEN KOIRANKASVATTAJAT SUKOKA r.y.

Juha Kares                                               Marja Blomqvist

puheenjohtaja                                           hallituksen jäsen

SuKoKan nimeämä edustaja                   SuKoKan nimeämä varaedustaja
Kennelliiton ohjausryhmään                     Kennelliiton ohjausryhmään

 %d bloggers like this: