Jäseneksi liittyminen


Sukokan hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta, jossa tulee olla kahden (2) jäsenen suositus.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat kasvattaja-, perhe-, kannatus-, nuoriso- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja ja yhdistysjäseniä.

Jäsenen tulee noudattaa koiranpidossaan ja kasvatustoiminnassaan lakeja sekä Suomen Kennelliiton sääntöjä.
Muiden kuin yhdistysjäsenten on oltava Suomen Kennelliiton ja rotujärjestön tai rotua harrastavan yhdistyksen jäsen. Yhdistyksen hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta, jossa tulee olla kahden (2) jäsenen suositus.

Kasvattajajäsenen tulee olla kasvattanut vähintään viisi (5) pentuetta vähintään kahdesta (2) nartusta sekä harrastanut kasvatustyötä vähintään viisi (5) vuotta laskettuna ensimmäisen pentueen rekisteröimisvuodesta. Hallitus voi halutessaan hyväksyä kasvattajajäseneksi henkilön, joka ei kaikilta osin täytä kasvattajajäsenen edellytyksiä, mutta on aktiivisesti ja pitkäaikaisesti vaikuttanut rotunsa / rotujensa kasvatus- ja jalostustyöhön tai on muutoin pitkäaikainen ja arvostettu kennelalan laajapohjainen vaikuttaja. Tällaisen henkilön on ensin oltava yhdistyksessä kannatusjäsenenä vähintään yhden vuoden ajan ennen kuin hänet voidaan hyväksyä kasvattajajäseneksi.

Perhejäseneksi voidaan hyväksyä kasvattajajäsenen kanssa samaan ruokakuntaan kuuluva henkilö. Perhejäsenen jäsenmaksu on kasvattajajäsenmaksua pienempi. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n toimintaperiaatteita kannattava henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka kaikilta osin ei täytä kasvattajajäseneksi pääsyn edellytyksiä. Kannatusjäsenen jäsenmaksu on vähintään yhtä suuri kuin kasvattajajäsenen.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä 14-18-vuotias kasvatustoiminnasta ja koiranjalostuksesta kiinnostunut henkilö. Nuorisojäsen ei tarvitse suosittelijoita, eikä nuorisojäseneksi liittyvän tarvitse maksaa kirjaamismaksua.

Yhdistysjäseneksi hallitus voi hyväksyä rekisteröidyn yhdistyksen, jonka säännöt ja toiminta eivät ole ristiriidassa Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry:n toimintaperiaatteiden kanssa. Yhdistysjäsen saa yhden (1) yhdistyksen tiedotteen.
Kunniajäseneksi voi vuosikokous hallituksen esityksestä ja kokouksen yksimielisellä päätöksellä kutsua henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti edistänyt yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamista.

 

Jäsenmaksut 2017

  • Kirjaamismaksu 15 €
  • Jäsenmaksu 27 €
  • Kannatusjäsen 27 €
  • Perheenjäsenmaksu 10 €
  • Nuorisojäsenmaksu 10 €

Jäsenanomuksen(.pdf, vaatii Adobe Acrobar Reader ohjelman) voit tulostaa ja lähettää jäsensihteerille.
Vaihtoehtoisesti voit anoa jäsenyyttä suoraan internetissä.%d bloggers like this: