Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry - Finnish Dog Breeder Club FDBC
SuKoKa ry

SuKoKa, Suomen Koirankasvattajat ry on 1993 perustettu suomalaisten koirankasvattajien etujärjestö, jonka ensisijainen tehtävä on edistää puhdasrotuisten koirien vastuuntuntoista kasvatustyötä ja toimia tunnollisten koirankasvattajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana ja vaikuttaa terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi.


Lue lisää
Ajankohtaista

Nuorisoakatemia Helsinki

Ilmoittautumiset alkavat 25.3.2015 klo 12! Lue lisää kurssista.

Turun Kasvattaja-Akatemia

Kasvattaja-akatemia Turkuun syksystä 2015 kesään 2016. Ilmoittautuminen avataan 25.3.2015 klo 12!
Lue lisää

Tiedoite jäsenistölle:

Kasvattaja/Koiraharrastaja tule keskustelemaan koirapalveluista  Helsingin kaupungin rakennnusvirastoon!

Rakennusvirasto kutsuu koirapalvelujen aktiivikäyttäjiä keskustelemaan Helsingin palveluiden periaatteista. Tekeillä olevan palvelulinjauksen myötä muun muassa koira-aitausten sijoittumiseen ja varustelutasoon on tarkoitus tehdä jonkin verran tarkistuksia ja muutamien uusien uimapaikkojen ja käymälöiden perustamista harkitaan. Rakennusvirasto haluaa myös parantaa yhteistyötä koirapalvelujen käyttäjien kanssa ja edistää talkootoimintaa koira-aitauksissa.

Tilaisuus pidetään maanantaina 20.4.2015 klo 16 – 18 rakennusvirastossa (käyntiosoitteena Kasarmikatu 21), nh. Kallio-Töölö.

Työn tausta-aineistona on asukaspalaute sekä vuonna 2014 keväällä toteutettu koirapalvelut-kysely. Tulosten yhteenvedosta on tehty raportti, johon voi tutustua rakennusviraston julkaisusarjassa sekä Koira Helsingissä verkkosivustolla osoitteessa www.hel.fi/koirat

Viestini vastaanottajien yhteystiedot ovat HKSP.net (Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n) verkkosivuilta. Toivon tiedon tilaisuudesta saavuttavan Helsingin alueen aktiivisia koirayhdistyksien sekä toimintaryhmien jäseniä.

Lisätietoja:

Ritva Keko ritva.keko@hel.fi p. 310 38403

Kaisu Ilonen kaisu.ilonen@hel.fi, p. 09 310 38638

Osallistumisesta tilaisuuteen pyydetään henkilömäärän ennakkotieto 16.4. mennessä osoitteella tarja.lahin@hel.fi.

Joukkoterveystarkastus Turussa

SuKoKan joukkotarkastus 26.5.2015 klo 17-20 Turussa.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan 7.4.2015 klo 12.00 alkaen
Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet 


Lue lisää
Jäseneksi liittyminen

Sukokan hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta, jossa tulee olla kahden (2) jäsenen suositus.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat kasvattaja-, perhe-, kannatus-, nuoriso- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja ja yhdistysjäseniä.


Lue lisää