Suomen Koirankasvattajat SuKoKa ry - Finnish Dog Breeder Club FDBC
SuKoKa ry

SuKoKa, Suomen Koirankasvattajat ry on 1993 perustettu suomalaisten koirankasvattajien etujärjestö, jonka ensisijainen tehtävä on edistää puhdasrotuisten koirien vastuuntuntoista kasvatustyötä ja toimia tunnollisten koirankasvattajien yhdyssiteenä ja edunvalvojana ja vaikuttaa terveen koirankasvatustyön ja jalostuksen edistämiseksi.


Lue lisää
Ajankohtaista

SuKoKa:n lehdistotiedote eläinsuojelulakimuutoksesta

SuKoKa:n hallitus on ottanut kantaa valmisteilla olevaan eläinsuojelulakiin. Haluamme tuoda esille suomalaisten koirankasvattajien näkökulmaa meille kaikille tärkeään asiaan. Samalla olemme huolissamme julkisuudessa usein kovin pinnallisesta näkökulmasta puhdasrotuisten koirien jalostukseen ja kasvatukseen. Reagointi katsottiin tarpeelliseksi myös jäsenistömme toiveiden vuoksi ja SEY:n kampanjan takia. Lehdistötiedote lähetetään kaikille tärkeille sanomalehdille, sen julkaisemisesta emme tiedä, mutta toivomme parasta. Lähetämme kirjelmän myös kansanedustajille ja eläinsuojelulakia valmistelevaan ministeriöön. Voitte kaikki lukea tiedotteen, joka on liitteenä.
Jos pystytte osaltanne vaikuttamaan tiedotteen julkaisemiseen oman alueen lehdissä, tehkää parhaanne ja olkaa aloitteellisia!

Lehdistötiedotteen löydät oheisen linkin takaa —> SuKoKan lehdistötiedote eläinsuojelulaista


Lue lisää
Jäseneksi liittyminen

Sukokan hallitus hyväksyy jäsenet hakemuksesta, jossa tulee olla kahden (2) jäsenen suositus.

4§ Jäsenyys
Yhdistyksen jäsenet ovat kasvattaja-, perhe-, kannatus-, nuoriso- ja kunniajäseniä sekä kunniapuheenjohtaja ja yhdistysjäseniä.


Lue lisää